AKTUALNOŚCI

17/03/2015
Zapraszamy do zapoznania się z naszym listem otwartym do parlamentarzystów, członków sejmowych Komisji Infrastruktury, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Do niniejszego listu załączamy szczegółową listę uwag dotyczących zapisów wprowadzonych do projektu oraz zaleceń poprawek w tekście ustawy krajobrazowej. Propozycje te – przygotowane w oparciu o opinie Naczelnika Wydziału Estetyki m.st. Warszawy, Wojciecha Wagnera oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, Pawła Łukaszewskiego – są o tyle cenne, że wypływają z ich doświadczenia w praktykowaniu istniejących zapisów.

04/03/2015
Sprawozdanie nadzwyczajnej podkomisji przyjęte! Czas na drugie czytanie!

25/02/2015
W końcu, po miesiącach prac, naszych apelach i mobilizowaniu wszystkich zainteresowanych stron, nadzwyczajna komisja sejmowa skończyła dyskusje nad projektem ustawy krajobrazowej. Teraz czas na głosowanie nad sprawozdaniem podkomisji i ewentualne drugie czytanie.

Zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem: POBIERZ

25/09/2014
DZIAŁAMY DALEJ!
Dąbrowa Górnicza, Lublin, Łódź, Tychy, Bytom, Rybnik, Szczecin.

Co łączy te miasta? Ich włodarze jako pierwsi pozytywnie odpowiedzieli na apel "Wysokiej Izby...", wysłany za pośrednictwem prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i przy wsparciu stołecznego Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej.

Cały czas upominamy się o zmiany w prawie, które zastopują pochłanianie polskich krajobrazów przez reklamę. Czekamy na kolejne pisma, które zaniesiemy do Sejmu.

26/06/2014
Jak obiecywaliśmy, tak robimy. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze stenogramami posiedzeń podkomisji sejmowej, zajmującej się projektem ustawy krajobrazowej. Przed Wami prawie 30 stron sprawozdania z prac posłów i posłanek, którzy gorąco debatowali i debatować będą o ostatecznym kształcie ustawy. Po każdym z posiedzeń, stenogramy będą przez nas aktualizowane.

Ściągnij: STENOGRAMY

Dodatkowo, prezentujemy również, zestaw poprawek do projektu, zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta. Dokument ten otrzymaliśmy na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ściągnij: POPRAWKI PREZYDENTA

18/06/2014
Ponad 2000 wiadomości wysłaliście w ciągu pierwszego tygodnia akcji do członków podkomisji sejmowej, zajmującej się projektem tzw. ustawy krajobrazowej. Wielkie dzięki! Pokazaliście jasno parlamentarzystom, że zależy nam na jakości naszej przestrzeni publicznej.

Już niebawem kolejny etap naszej kampanii. W najbliższych dniach opublikujemy stenogramy z posiedzeń podkomisji, które systematycznie będziemy uzupełniać. W ten sposób chcemy ułatwić wszystkich zainteresowanym osobom dostęp do prac podkomisji.

13/06/2014
W poniedziałek, 9 czerwca ruszyła nasza strona internetowa a w wraz z nią formularz w zakładce "DZIAŁAJ" służący wszystkim, którzy chcieliby podpisać się pod naszym listem poparcia i wysłać go do Posłów - Członków Podkomisji zajmującej się projektem ustawy o ochronie krajobrazu.

W ciągu kilku dni Parlamentarzyści zostali zasypani olbrzymią ilością listów, co doskonale obrazuje panujące obecnie nastroje społeczne. Polskie społeczeństwo chce zmian w zakresie zasad lokalizacji i formy reklamy zewnętrznej! Wysłaliśmy Posłom wyraźny sygnał, że oczekujemy działań i będziemy śledzić ich dalsze kroki w przedmiotowej sprawie.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą inicjatywę!

Tym, którzy jeszcze nie zdążyli wysłać swojego głosu poparcia za pośrednictwem naszego formularza informujemy, że BĘDZIE ON AKTYWNY DO GODZ. 24:00 DNIA 17 CZERWCA (WTOREK).

Z dniem 18 czerwca zakończymy tę część kampanii "Wysoka Izbo - posprzątaj reklamy!". Na nowo "uwolnimy" skrzynki pocztowe Członków Podkomisji z ciężarów napływającej korespondencji i pozwolimy im działać!

Wstrzymanie wysyłki listów za pośrednictwem naszego formularza to jednak nie koniec naszych działań na rzecz uporządkowania polskiego krajobrazu. Kolejne akcje wkrótce!

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku.

09/06/2014
Organizacje pozarządowe zajmujące się przestrzenią publiczną, plastycy miejscy, konserwatorzy zabytków, inspektorzy nadzoru budowlanego, architekci apelują: „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!”. Startuje kampania obywatelska, której celem jest zebranie szerokiego poparcia dla koniecznych zmian prawnych, które umożliwiłyby skuteczniejsze radzenie sobie z wizualnym chaosem. Trafiło ono dziś w formie listu do marszałek Sejmu Ewy Kopacz, członków podkomisji, pracujących nad prezydenckim projektem ustawy o ochronie krajobrazu oraz przewodniczących klubów parlamentarnych.

Oprócz formowania szerokiego poparcia, jednym z głównych elementów kampanii jest strona wysokaizbo.pl, na której znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące tzw. ustawy krajobrazowej, list otwarty do marszałek Sejmu oraz posłów zajmujących się projektem ustawy, galerię zdjęć prezentującą problem, a także formularz mailowy do posłów podkomisji, pracujących nad ustawą.

Zachęcamy do aktywnego wsparcia oraz śledzenia prac nad zmianą prawa, które może przyczynić się do ujarzmienia chaosu reklamowego w naszym kraju.

CHAOS

Setki, tysiące, miliony… Nikt nie wie, ile jest reklam w Polsce, ale na pierwszy rzut oka widać, że za dużo. Billboardy, banery, tablice, wielkoformatowe płachty stoją i wiszą wszędzie. Zasłaniają widok (niektórym także z okna), swoją pstrokacizną psują krajobraz, a swoim nadmiarem – utrudniają orientację w przestrzeni.

Czas to zmienić, czas to sprzątnąć!

Skutecznym środkiem może być prezydencki projekt ustawy o ochronie krajobrazu, który 1 lipca 2013 roku trafił do Sejmu. Dlatego apelujemy: Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!

Ta ustawa jest potrzebna, ponieważ wprowadzi – mamy nadzieję – skuteczne narzędzia ochrony krajobrazu m.in. przed zalewem reklam. Można narzekać, że nie jest doskonała – ale to pierwszy ważny krok w tym kierunku. Mały krok, który może się okazać wielkim.

PO CO NAM ŁADNA POLSKA?

Piękno i estetyka to złożone kwestie, których definicje tworzone są od starożytności. Piękno w przestrzeni miejskiej płynie z wartości kompozycyjnych i plastycznych, które są silnie powiązane z ładem funkcjonalnym, społecznym, ekonomicznym czy ekologicznym.

O tym, czy miasto jest piękne czy nie, decyduje więc szereg elementów: układ przestrzenny i funkcjonalny terenów zabudowanych i infrastruktury, kształt budynków, jakość materiałów, kolorystyka, obecność terenów zielonych, ale też występowanie śladów wandalizmu, brudu, czy korozji.

W ostatnich latach jednym z ważniejszych elementów wpływających na estetykę polskich miast jest obecność reklamy zewnętrznej. Żywiołowy rozrost tego zjawiska doprowadził do opanowania przestrzeni przez krzykliwe kolory i tandetne materiały. Miasta, wsie i drogi opanował wizualny chaos.

Polska stała się brzydka.

Porządkując reklamową kakofonię możemy odsłonić inne oblicze naszego otoczenia. W bilans zysków oprócz poprawy estetyki wpisują się wartości społeczne i ekonomiczne.

• Krajobraz nieatakowany reklamą odsłania ciekawe panoramy i osie widokowe.

• W budynkach o uporządkowanych szyldach do głosu dochodzą wartości architektoniczne: forma przestrzenna, materiały, kolorystyka elewacji, detal.

• Obszary zabytkowe uwolnione ze zbędnych reklamowych elementów, stają się polem budowania tożsamości historycznej.

• Miejsca ważne dla społeczności, takie jak uczelnie czy dworce, wydobyte spod reklamowego kożucha budują prestiż miasta, stają się jego wizytówką.

• W otoczeniu o zrównoważonej obecności reklamy możliwe jest odkrywanie specyficznego charakteru miasta i podkreślanie go np. przez spójną kolorystykę infrastruktury.

• Przestrzeń o ograniczonej ilości reklam jest bardziej czytelna i bezpieczniejsza, widoczne stają się szyldy i znaki drogowe.

• Z wizualnego porządku płynie dobre samopoczucie mieszkańców. Podniesiony jest standard obcowania z przestrzenią miejską w codziennych podróżach oraz w miejscach szczególnych, służących wypoczynkowi i rozrywce. Lepsza jakość życia przekłada się na większe zainteresowanie osiedlaniem się.

• Wydobyte wartości przestrzenne i historyczne są z kolei czynnikami przyciągającymi turystów.

Zrównoważona obecność reklamy zewnętrznej sprawia, że nasze otoczenie jest piękniejsze i ciekawsze. Wiąże się to z konkretnymi zyskami społecznymi i ekonomicznymi.

Działania wobec reklamowego chaosu są konieczne dla rozwoju nowoczesnych miast.

USTAWA

Projekt ustawy

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. (druk 1525)

Prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu ma dostosować nasze przepisy do postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, przyjętej w 2000 roku we Florencji. Po konsultacjach społecznych, 1 lipca 2013 r. Bronisław Komorowski skierował go do Sejmu.

Co zakłada projekt?

1. Rady gmin będą mogły same ustalać zasady i warunki umieszczania tablic, reklam, ogrodzeń i małej architektury. Jeśli to zrobią, będą mogły ustanowić opłaty od reklam na swoim terenie. Płacić je będą właściciele i użytkownicy wieczyści budynków i obiektów budowlanych, na których znajdują się reklamy.

2. Zwolnione z opłat będą szyldy i reklamy niewidoczne z dostępnych publicznie przestrzeni oraz znajdujące się wewnątrz budynków.

3. Przynajmniej raz na 20 lat w każde województwo będzie musiało mieć audyt krajobrazowy. Będzie on określał krajobrazy priorytetowe i sposoby ich ochrony. Przyjmowane przez sejmiki wojewódzkie urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu określać będą: ograniczenia w zakresie lokalizacji zabudowy; zasady lokalizacji obiektów, które mają charakter dominant krajobrazowych; nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu; maksymalną wysokość zabudowy; sposób usytuowania budynków w stosunku do dróg; dopuszczalne materiały i kolorystykę budynków; rozwiązania detali architektonicznych elewacji oraz zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, reklam, tablic i ogrodzeń.

4. Minister transportu będzie mógł wydać rozporządzenie jasno precyzującego czy - a jeśli tak, to jakie - reklamy mogą być umieszczane przy drogach.

5. Osoby zlecające rozlepianie nielegalnych reklam będą podlegały karze.

6. Projekt ustawy wprowadza też obostrzenia dotyczące stawiania tzw. dominant krajobrazowych, czyli "obiektów o wiodącym oddziaływaniu wizualnym w krajobrazie".

---

W związku z trwającymi aktualnie pracami legislacyjnymi nad przedstawionym przez Prezydenta RP projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, prezentujemy Państwu zbiór dokumentów i opinii przedłożonych sejmowej Podkomisji zajmującej się tym tematem.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu procesu legislacyjnego na stronie Sejmu RP.

Aktualnie trwają prace nad ww. projektem ustawy w specjalnie powołanej sejmowej Podkomisji, której przewodniczącą jest Pani Poseł I. Śledzińska-Katarasińska.

Poniżej prezentujemy materiały dotyczące przebiegu prac legislacyjnych, w tym stanowiska, opinie i uwagi licznych instytucji. Część z nich dostępna jest na stronie internetowej Sejmu RP, część uzyskaliśmy w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznych.

Szczególnie zwracamy Państwa uwagę na opracowania Biura Analiz Sejmowych dotyczące podobnych regulacji w innych krajach Unii Europejskiej, a także stanowisko rządu, który pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt.

Opinie Biura Analiz Sejmowych:

- PIERWSZA,

- DRUGA,

- TRZECIA.

---

1. Opinia Związku Województw RP

2. Opinia Prokuratora Generalnego RP

3. Stanowisko rządu dot. projektu ustawy

---

Opinie - Zbiór pierwszy

Opinie - Zbiór drugi

Opinie - Zbiór trzeci

LIST OTWARTY

Szanowna Pani Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

dot. druku sejmowego nr 1525

W związku z trwającą aktualnie z inicjatywy Prezydenta RP procedurą legislacyjną projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk sejmowy nr 1525), pragniemy wyrazić swoje poparcie dla proponowanych w ww. projekcie zmian umożliwiających uporządkowanie zasad lokalizacji i kształtowania form reklamy zewnętrznej.

Jako reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego popieramy zdecydowane działania państwa przywracające właściwą rangę planowaniu przestrzennemu, które zachowując szacunek dla wszelkich wartości demokratycznego państwa prawa, skutecznie zabezpieczy interes ogółu społeczeństwa – wyrażający się w tworzeniu przyjaznych, otwartych i estetycznych przestrzeni publicznych, których reklama jest dopełnieniem, a nie treścią.

Naszym zdaniem najistotniejsze kwestie, które powinny składać się na nowe prawo to przede wszystkim:

· ustawowe umocowanie gmin do samodzielnego uchwalania przepisów dotyczących estetyki przestrzeni publicznej, w tym zasad polityki reklamowej, w drodze uchwał rad gminy;

· wprowadzenie skutecznych narzędzi egzekucji prawa w zakresie lokalizacji reklam (zmiany w Kodeksie wykroczeń, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; rozszerzenie uprawnień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, konserwatorów zabytków, straży gminnych);

· całkowity zakaz lub jeszcze wyraźniejsze ograniczenie możliwości umieszczania reklam poza obszarem zabudowanym;

· wprowadzenie opłat racjonalizujących obecność reklamy w przestrzeni publicznej oraz kar za niedostosowanie reklam do warunków określonych przez gminę.

Istniejące aktualnie regulacje rangi ustawowej nie gwarantują ochrony przestrzeni publicznej przed zalewem złej reklamy. W naszym przekonaniu te i inne braki w istniejących regulacjach mogą zostać zlikwidowane wyłącznie poprzez przyjęcie przez parlament przepisów proponowanych w ww. projekcie.

Mając na uwadze powyższe domagamy się przyspieszania praca nad ustawą krajobrazową. Liczymy, iż trwający proces legislacyjny doprowadzi do starannego opracowania nowych regulacji, które staną się skutecznym narzędziem uporządkowania polskiej przestrzeni publicznej. Są to działania, których oczekuje społeczeństwo. Według badań przeprowadzonych w 2013 r. przez TNS 78% ankietowanych uznało, że konieczne są regulacje, które zapewnią większy ład w krajobrazie.

Dlatego apelujemy, Wysoka Izbo, przyspiesz swoje prace i posprzątaj reklamy!

---

Podpisani:

Stowarzyszenia i Fundacje:

Forum Rewitalizacji (Lublin), Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Forum Rozwoju Lublina, Forum Rozwoju Olsztyna, Forum Rozwoju Warszawy, Grupa M20 (Warszawa), Inwestycje dla Poznania, Krytyka Polityczna (Warszawa), Made in Zakopane, Miasto Moje A w Nim (Warszawa), Miasto Reklamacja (Poznań), Napraw Sobie Miasto (Katowice), Normalne Miasto - Fenomen (Łódź), Pracownia Demokracji (Warszawa), Przestrzeń-Ludzie-Miasto (Kraków), Stowarzyszenie im. M. Karłowicza (Zakopane), Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa (Warszawa), Świdnickie Forum Rozwoju, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Ulepsz Poznań, Zakopiańskie Perspektywy, ZiElbląg (Elbląg)

Prezydenci miast: Damian Bartyla (Bytom), Andrzej Dziuba (Tychy), Adam Fudali (Rybnik), Hanna Gronkiewicz-Waltz (Warszawa), Piotr Krzystek (Szczecin), Zbigniew Podraza (Dąbrowa Górnicza), Hanna Zdanowska (Łódź), Krzysztof Żuk (Lublin)

Plastycy miejscy z: Bielska-Białej, Bydgoszczy, Częstochowy, Gdańska, Gorzowa, Krakowa, Łodzi, Poznania, Sopotu, Tarnowa, Warszawy, Wrocławia

Architekci miasta z: Płocka

Konserwatorzy Miejscy z: Łodzi, Płocka, Poznania, Rudy Śląskiej, Szczecina

Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego z: Poznania

Oddziały SARP z: Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Warszawy

Inni: Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, Tatrzańska Izba Gospodarcza, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział Podhalański, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział Warszawski

GALERIA

KONTAKT

Strona internetowa WysokaIzbo.pl! powstała z inicjatywy stowarzyszeń: Miasto Moje A w Nim, Ulepsz Poznań oraz Forum Rozwoju Lublina.

Napisz do nas: wysokaizbo@gmail.com